Liên Anh Foods

Sản phẩm liên quan

Thanh tôm 7cm – 0043B

Giá niêm yết: 105.000 đ

Thanh tôm 17.5 cm – 0038B

Giá niêm yết: 105.000 đ

Thanh cua 17.5 cm – 0008B

Giá niêm yết: 105.000 đ

Thanh cua 7 cm Malaysia (Nisoon) – 0255G

Giá niêm yết: 47.670 đ

Thanh cua 7.5 cm xuất khẩu Nhật – dòng cao cấp – 0295B

Giá niêm yết: 175.000 đ

Thanh cua 7cm – 0013B

Giá niêm yết: 105.000 đ

Surimi Thanh cua Hoàng Đế – 0375B

Giá niêm yết: 175.000 đ

cart

Facebook

zalo_logo

youtube

Instagram

twitter

phone