Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Liên Anh Foods cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Người truy cập Website khi có nhu cầu liên hệ với doanh nghiệp. Ban Quản Trị Website sẽ cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email và số điện thoại vào mục Liên Hệ của Website (“Người Liên Hệ”). Ban Quản Trị Website sẽ liên lạc, trả lời hoặc giải đáp các tin nhắn của Người Liên Hệ gửi cho doanh nghiệp/Ban Quản Trị Website thông qua các thông tin cá nhân đã cung cấp của Người Liên Hệ.

2) Phạm vi sử dụng thông tin:

Ban Quản Trị Website sử dụng thông tin do Người Liên Hệ cung cấp để liên lạc, trả lời và giải đáp các tin nhắn của Người Liên Hệ gửi cho Ban Quản Trị Website. Các thông tin cá nhân của Người Liên Hệ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên.

3) Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin cá nhân của Người Liên Hệ sẽ được lưu trữ tối đa 90 ngày sau khi Người Liên Hệ có yêu cầu gỡ bỏ các thông tin cá nhân đã cung cấp. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của Người Liên Hệ sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website.

4) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

– Ban Quản Trị Website; hoặc
– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu cung cấp thông tin.

5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN ANH

Địa chỉ: LA23 Đường 29, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 028 7308 9988

Email: info@lienanhfoods.vn

6) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Người Liên Hệ có quyền yêu cầu Ban Quản Trị Website kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của Người Liên Hệ bằng cách gửi thư điện tử cho Ban Quản Trị Website thông qua địa chỉ email sau: info@lienanhfoods.vn

7) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:

Khi Người Liên Hệ phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Người Liên Hệ có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này đến địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LIÊN ANH

Địa chỉ: LA23 Đường 29, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 028 7308 9988

Email: info@lienanhfoods.vn

Ban Quản Trị Website sẽ phản hồi các khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Liên Hệ.

Ban Quản Trị Website yêu cầu các cá nhân khi liên hệ, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban Quản Trị Website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Liên Hệ đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Liên Hệ đó cung cấp ban đầu là không chính xác.

8) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của của Người Liên Hệ trên lienanhfoods.com.vn được Ban Quản Trị Website cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của lienanhfoods.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ban Quản Trị Website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng và tất cả những người liên hệ được biết.

cart

Facebook

zalo_logo

youtube

Instagram

twitter

phone