NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

Liên Anh Foods

Công ty Cổ Phần Thủy Sản và Xuất Nhập Khẩu Côn Đảo (Coimex)
lần đầu chính thức ủy quyền toàn quyền cho LIÊN ANH FOODS
làm độc quyền phân phối toàn bộ các sản phẩm sau Surimi của Coimex tại thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia.

VÌ SỰ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

Sự nhiệt tình và tinh thần hợp tác trong việc triển khai mọi chính sách phân phối.

VÌ KINH NGHIỆM PHÂN PHỐI

Giàu kiến thức và các mối quan hệ với hệ thống phân phối hàng.

KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Đáp ứng được nhu cầu đầu tư cho hàng hoá, công nợ trên thị trường.

"LIÊN ANH FOODS" LÀ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM COIMEX

Xác Nhận / Ủy Quyền

NHÀ MÁY COIMEX

Chứng nhận / Công bố

cart

Facebook

zalo_logo

youtube

Instagram

twitter

phone